OUR BOSSES, SOUND ENGINEERS,

Może i zabrzmi to nieskromnie, ale trudno dyskutować z faktami.
Nasi ludzie należą do ścisłej czołówki realizatorów dźwięku w Polsce.
A może i nie tylko.